Блог

Факти за кръговете в житните поля

  • Наричат се „житни кръгове“, защото първите (а и повечето) изображения са под формата на кръг и като правило се появяват в житни ниви. Срещат се, макар и много по-рядко, на други места: в картофени насаждения, около дървета и т.н.Вече съществува наука „Цереология“ (от англ. cereal – житни растения), която се занимава с
  • ...

Pages